- geschiedenis regio Landen

Geschiedenis van de regio Landen
Geschied-en heemkundige kring Pepijn@Landen
Title
Ga naar de inhoud
< class="imPgTitle" style="display: block;" itemprop="headline">Pottenbakkers langs de Kleine Gete tijdens het Neolithicum
geschiedenis regio Landen
Gepubliceerd door in Bandkeramiekers · 14 april 2018
De eerste cultuur waarvan wij zeker niet kunnen ontkennen dat zij over een specifiek gamma keramische vormen en decoratieve schema's beschikte is de Bandkeramische cultuur uit de jonge Steentijd, in de tijd te plaatsen in de tweede helft van het 5de en het begin van het 4de millennium v.Chr. Het is de eerste cultuur die in onze contreien met een georganiseerde vorm van landbouw bezig was en om die reden ook een grondgebonden karakter vertoonde. Hiermede doelen wij op een (semi-)permanente nederzettingsvorm, die zo georganiseerd was dat productie, verwerking, opslag en bewaring van landbouwproducten verzekerd kon worden. Extensieve exploitatie van de omgeving was natuurlijk niet mogelijk zonder een aangepaste sociale structuur, die uiteraard anders is dan bij nomadische samenlevingsvormen. De behandeling van deze aspecten overstijgen echter het hier behandelde thema. Bij intensief onderzoek van enkele Bandkeramische nederzettingen in Wallonië kon men vaststellen dat de uniformiteit en de afwerking van het aardewerk over de grenzen van de individuele nederzettingen heen zo treffend is, dat sprake kan zijn van de activiteit van gespecialiseerde pottenbakkers. Ook de analyse van de gelijkenissen en/of verschillen in vormen- en sierschema's lijkt tot deTitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Terug naar de inhoud